آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی

فرم مخصوص اطلاعات آزمايشگاههاي دانشكده مهندسي عمران

 

نام آزمايشگاه: بتن و مصالح ساختمان                 سرپرست آزمايشگاه: دکتر محمدرضا افتخار

تاريخ تكميل فرم :                          مشخصات تكميل‌كننده فرم:

 

نام آزمايش

بر اساس استاندارد

نوع آزمايش

هدف از آزمايش

تعيين وزن مخصوص

ASTM C 127-84

 

وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه‌ها

تعيين وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه‌ها

مقاومت فشاري بتن

ASTM C 39-83b

مقاومت

تعيين مقاومت فشاري بتن

تعيين وزن حجمي و هواي بتن

ASTM C 138-81

 

تعيين وزن حجمي و هواي انواع بتن

اسلامپ

ASTM C 143-78

 

تعيين كارايي بتن به روش اسلامپ

تست برزيلي

ASTM C 496-71

كشش بتن

تعيين مقاومت كششي بتن به روش غيرمستقيم

تعيين خواص فيزيكي خاك رس

ASTM C 1160,

ASTM C 21

درصد جذب – طول و عرض و ارتفاع و خصوصيات فيزيكي

تعيين خواص فيزيكي محصولات خاك رس

مقاومت فشاري آجر

ASTM C 67

 

تعيين مقاومت فشاري آجر

مقاومت خمشي آجر

ASTM C 67

 

تعيين مقاومت خمشي آجر

درجه نرمي گچ

ASTM C 79

 

تعيين درجه نرمي گچ

غلظت نرمال گچ

ASTM C 472

 

تعيين غلظت نرمال خمير گچ

گيرش گچ

ASTM C 807

 

تعيين زمان گيرش ابتدايي و انتهايي گچ

مقاومت فشاري و خمشي گچ

ASTM C 617

 

تعيين مقاومت فشاري و خمشي گچ0

مقاومت فشاري ملات

ASTM C 109-80

 

تعيين مقاومت فشاري ملات‌هاي سيمان

انبساط اتوكلاو سيمان

ASTM C 151-84

 

تعيين انبساط اتوكلاو سيمان

مقاومت كششي ملات

ASTM C 190-82

 

تعيين انبساط اتوكلاو سيمان

بلين

ASTM C 204-84

 

تعيين نرمي سيمان پرتلند توسط دستگاه نفوذپذيري هوا

گيرش سيمان

ASTM C 266-77

 

تعيين زمان گيرش سيمان

مقاومت خمشي ملات

ASTM C 340-80

 

تعيين مقاومت خمشي ملات‌هاي سيمان

وزن حجمي دانه‌ها

ASTM C 29-78

 

تعيين وزن واحد حجم و حبا‌ب‌ها در سنگدانه‌ها

آلودگي ماسه

ASTM C 40-79

 

تعيين ناخالصي‌هاي آلي در ماسه

 

تجهيزات آزمايشگاه بتن و مصالح

 

نام دستگاه

مدل دستگاه

سال خريد

شرح عملكرد دستگاه

امكان استفاده از دستگاه در زمينه‌هاي تحقيقاتي

لس‌آنجلس

 

 

تعيين درصد سايش مصالح

قابل استفاده

كوره

Carbolit

 

حرارت دادن انواع مصالح

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

مخلوط كن

ELE

 

مخلوط بتن‌هاي مختلف

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

دستگاه كاتر بتن

ELE

 

برش انواع بتن جهت آماده‌سازي نمونه‌ها

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

پرس 300 تني

Toni Technik

 

اعمال فشار براي تعيين مقاومت فشاري بتن و آجر و ساير مصالح

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

Oven

 

 

خشك كردن مصالح

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

پرس 200 تني

Azemun

 

اعمال فشار براي تعيين مقاومت فشاري انواع مصالح

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

دستگاه تست كشش و خمش ملات

ELE

 

تعيين مقاوت خمشي ملات و كشش ملات

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

سنگ‌شكن 2 كيلويي

Retsch

 

خرد كردن سنگدانه‌ها در سايز متفاوت

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

سرند مكانيكي

Gilson

 

دانه‌بندي مصالح

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

ميز ويبره

 

 

ويبره كردن بتن

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

مخلوط كن كوچك

Azemun

 

مخلوط كردن سيمان و مصالح در حجم كم

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

فريزر

 

يخ زدن مصالح مختلف

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

اندازه‌گيري هواي بتن

ELE

 

اندازه‌گيري هواي بتن

خراب (قابل استفاده نمي‌باشد)

بلين

ELE

 

اندازه‌گيري سطح مخصوص سيمان

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

ميز سيلان

ELE

 

اندازه‌گيري غلظت نرمال ملات

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

ويكات

ELE

 

اندازه‌گيري غلظت نرمال و ملات سيمان

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

آسياب كوچك

شركت شهلا

 

نرم كردن مصالح در حجم كم

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

ترازو

پند

 

توزين مصالح

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

ترازو

سارتريوس

 

توزين مصالح با دقت صد گرم

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

فلاسك لوشا تيله

 

 

اندازه‌گيري وزن مخصوص سيمان و مصالح

قابل استفاده در پروژه‌هاي تحقيقاتي

 

 

 

 

 
beton-lab_14_20101213_1932805286beton-lab_15_20101213_1597487170beton-lab_16_20101213_1269990699
beton-lab_17_20101213_1649574993beton-lab_18_20101213_1380689477beton-lab_19_20101213_1392615891
beton-lab_20_20101213_1177881820beton-lab_21_20101213_1910173366beton-lab_22_20101213_1498382892
beton-lab_23_20101213_1509857888beton-lab_24_20101213_1024372550beton-lab_25_20101213_1796272392
beton-lab_26_20101213_1675541644beton-lab_27_20101213_1864203628