کتاب ها

 

 

آزمايشهاي مکانيک خاک

ترجمه و تالیف :  محمود وفائيان

اطلاعات اجرايي در مورد سدهاي خاکي

مولف:  محمود وفائيان

خواص مهندسي خاک

مولف:  محمود وفائيان

خواص مهندسي سنگها

مولف:  محمود وفائيان

زمين و تکتونيک صفحه‌اي

ترجمه:  محمود وفائيان

سازه‌هاي انتقال آب

مولف:  محمدکريم بيرامي

سازه‌هاي بتن‌آرمه (جلد اول) ( کتاب برگزيده سال 1386 )

مولف:  داود مستوفي‌نژاد

سازه‌هاي بتن‌آرمه (جلد دوم) ( کتاب برگزيده سال 1386 )

مولف:  داود مستوفي‌نژاد

بارگذاری سیستم های باربر

مولف:  داود مستوفي‌نژاد – مهدی فضیلتی

تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

مولف:  داود مستوفي‌نژاد

سازه‌هاي فولادي I

مولف:  مجتبي ازهري - رسول میرقادری

سازه‌هاي فولادي II

مولف:  مجتبي ازهري - رسول میرقادری

سازه‌هاي فولادي III

مولف:  مجتبي ازهري - رسول میرقادری

سدهاي خاکی

مولف:  محمود وفائيان

شبکه‌هاي توزيع آب شهري ( کتاب برگزيده سال 1380 )

مولف:  امير تائبي –  محمدرضا چمنی

مقاومت مصالح

مولف:  مجتبي ازهري – دانیال عادلجو

مکانيک خاک

ترجمه:  محمود وفائيان

مهندسي پي

مولف:  محمدعلي روشن‌ضمير

هيدرولوژي مهندسي ( کتاب سال 1385 استان اصفهان )

مولف:  حميدرضا صفوي

مقاومت مصالح پيشرفته

مولف:  محمدمهدي سعادتپور

ديناميک سازه‌ها

ترجمه: محمد مهدی سعادتپور

تئوري الاستيسيته

مولف:   محمدمهدي سعادتپور

 

مهندسي زلزله(کتاب برگزيده سال 1375 )

مولف:   محمدمهدي سعادتپور

ژئوتکنیک دریایی

مولف:  محمدعلی روشن ضمیر

بارگذاری سازه ها

مولف:  داود مستوفی نژاد

ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله

مولف:  محمدمهدی سعادت پور

مبانی اجرایی سازه های فولادی

مولف:  رضا خدادادی – محمد نیلی پور

مهندسی سیستم

مولف: محمد کارآموز-  آزاده احمدی

نقشه برداری مهندسی

مولف: مهندس دیانت خواه

اصول مهندسی راه آهن

مولف:  سید مهدی ابطحی – حمید بهبهانی

قیر، اصلاح و نگهداری

مولف:  سید مهدی ابطحی –احمد گلی –سید حسین احمد دیباجی

مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

مولف:  سیدمهدی ابطحی

sayalatmech

مکانیک سیالات

مولف:  محمدرضا چمنی

 

sayalat

مسائل پایه در مکانیک سیالات

مولف:  محمدرضا چمنی  محمد کریم بیرامی- امیراحمد دهقانی - روح الله قلی پور