مهندسی ژئوتکنیک یکی از گرایش های مهندسی عمران است که با درک آن چه در زیر سطح زمین قرار دارد مرتبط است. کاردبرد این رشته مهندسی در زمینه هایی همچون طراحی سدها، تونل ها، شالوده ها، دیوارهای حائل، تکیه گاه های موقت حفاری و موارد مشابه است. این دانش همچنین در انتخاب بسترسازی مناسب برای جاده ها و بزرگراه ها و همچنین پروژه های مرتبط با پسماندهای مدفون، آلودگی خاک، انتقال فراورده های نفتی و بررسی جریان آب های زیرزمینی مفید است. امروزه به کمک روش های محاسباتی، پیش بینی ها ساده تر انجام می شود و و پیشرفت های رایانه ای به سهولت درک رفتار خاک انجامیده است.

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1370 پذیرش دانشجو در گرایش ژئوتکنیک را آغاز نمود و تا کنون تحقیقات بسیاری در زمینه رفع مشکلات مرتبط با خاک ذیل آن انجام گرفته است. امکان درخواست برای ادامه تحصیل در گرایش ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران برای دارندگان مدرک کارشناسی وجود دارد. زمینه های تحقیقاتی زیر برای علاقه مندان به تحصیل در این رشته برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری قابل ارائه است،

 

- مکانیک خاک و مهندسی پی

مشخصات خاک، آزمون های آزمایشگاهی و میدانی، پی های سطحی و عمیق، پایداری شیب، سازه های نگه دارنده زمین

- دینامیک خاک و مهندسی زلزله

مشخصات دینامیکی خاک، شکست ساختاری در اثر زلزله، تحلیل آسیب ناشی از حرکت زمین

- مهندسی خاک و محیط زیست

سیستم های آلاینده پسماند، مهاجرت زمینی آلاینده ها