تاریخچه

 

شروع فعالیت دانشکده مهندسی عمران را می توان با تاریخ تاسیس دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1356 همزمان دانست که با 70 دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز گردید. با توجه به تقادن تاسیس دانشگاه با انقلاب شکوهمند اسلامی و متعاقب آن انقلاب فرهنگی، فعالیت های آموزشی به مدت 3 سال متوقف بود ولی در طی این مدت اعضای هیات علمی به انجام فعالیت های پژوهشی و تهیه و تدوین جزوات و کتب مشغول بودند.

در نیمسال بازگشایی دانشگاه (بهمن ماه سال 1361) دوره های آموزشی دانشکده با تکمیل دوره دانشجویان ورودی سالهای 56، 57 و 1358 و نیز دانشجویانی که از دانشگاه کار و پیشه به این دانشگاه منتقل گردیدند، ادامه یافت. اولین دوره پذیرش دانشجویان بعد از انقلاب فرهنگی در مهرماه سال 1362 انجام گرفت و تاکنون بطور پیوسته بی وقفه دانشکده مهندسی عمران سالانه پذیرای حدود 100 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی بوده است.

اولین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان این دانشکده در سال 1364 برگزار گردید و تا کنون  تعداد فارغ التحصیلان کارشناسی:2500 نفر می باشد.

 فعالیت های تحصیلات تکمیلی دانشکده به شرح جدول زیر خلاصه می گردد:

گرایش

 

سال شروع فعالیت

تعداد کل فارغ التحصیلان تاکنون (1395)

کارشناسی ارشد سازه

1364

120

کارشناسی ارشد خاک و پی راه ترابری

1371

154

کارشناسی ارشد آب

1373

153

کارشناسی ارشد محیط زیست

1376

73

کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

1389

30

دکترای سازه

1378

30

دکترای آب

1389

4

دکترای خاک و پی

1392

 

-

دانشکده مهندسی عمران در زمینه ایجاد گروه های پژوهشی نیز فعال بوده و گروه پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی عمران و گروه پژوهشی هسته آب و محیط ریست هم اکنون مشغول بکار می باشند.