تاریخ بروزرسانی
آخرین مهلت دفاع جهت فراغت از تحصیل در نیمسال اول تحصیلی 99-98 1398/07/16
قابل توجه دانشجویانی که تا تاریخ 98/6/31 از پایان نامه یا رساله خود دفاع نموده اند. 1398/07/16
لزوم تکمیل فرم های قابلیت فناورانه پایان نامه یا رساله جهت فراغت از تحصیل 1398/07/07
برنامه آموزشی کتابخانه مرکزی 1398/07/03
اطلاعیه امتحان سامفا 1398/05/27
لزوم آپلود فایل پایان نامه و رساله بر روی سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه 1398/04/03
آخرین مهلت برای تکمیل مراحل گردش کار 1398/03/28
قابل توجه دانشجویانی که دفاع آنلاین دارند 1398/03/26
قابل توجه داوطلبان دکتری بدون آزمون 98 1398/03/26
اطلاعیه مصاحبه آزمون دکتری 98 1398/03/19
تعیین وضعیت آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری 1398/03/13
اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور (امریه سربازی) 1398/02/17
اطلاعیه در خصوص مقالات مستخرج از رساله دکتری 1398/02/14
بازدید دانشجوئی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور 1398/07/17
اطلاعیه در خصوص آپلود فایلهای پایان نامه و رساله روی سایت کتابخانه مرکزی 1398/02/17
اطلاعیه و دستورالعمل استفاده از سنوات ارفاقی 1398/01/24
اطلاعیه بیمه حوادث دانشجویان 1398/01/24
اطلاعیه مربوط به نظام وظیفه دانشجویان 1398/01/24