مراحل دفاع از پایان­ نامه دکتری

سرفصل دروس مصوب

پیوستاندازه
PDF icon سرفصل دروس مصوب5.48 مگابایت

فرم های قابلیت فناورانه پایان نامه یا رساله جهت فراغت از تحصیل

پیوستاندازه
فایل فرم شماره 143.03 کیلوبایت
فایل فرم شماره 248.2 کیلوبایت
فایل فرم شماره 345.51 کیلوبایت
فایل فرم شماره 412.53 کیلوبایت