آیین نامه ها و مقررات

پیوستاندازه
PDF icon آيين نامه شرکت و ارائه مقاله دانشجويان دکترا در گردهمايی های علمی خارج از کشور74.9 کیلوبایت
PDF icon دستورالعمل نحوه ذکر نام دانشگاه در انتشار مقالات علمي88.28 کیلوبایت
Microsoft Office document icon فرم درخواست شركت اعضاي هيات علمي در همايش هاي علمي خارج از كشور64 کیلوبایت
Microsoft Office document icon فرم تكميل اطلاعات مربوط به گزارش سفر خارج از كشور اعضاي محترم هيات علمي82 کیلوبایت
PDF icon آئين نامه انجام فعاليت هاي پژوهشي توسط اعضاي هيات علمي بازنشسته دانشگاه38.25 کیلوبایت
PDF icon شيوه نامه درج فعاليتهای پژوهش و فناوری در سامانه گلستان61.94 کیلوبایت
PDF icon دستورالعمل نحوه موافقت با ماموريت های روزانه اعضای هيات علمی55.96 کیلوبایت
PDF icon دستورالعمل نحوه استفاده از دستيار پژوهشی112.88 کیلوبایت
PDF icon آئين نامه اجرايی پروژه های اينترنشيپ136.64 کیلوبایت
PDF icon دستورالعمل نحوه تشويق اعضاء هيئت علمي براساس ارجاعات78.35 کیلوبایت
PDF icon آيين نامه نحوه بکارگيري استاد همبسته543.69 کیلوبایت
PDF icon شيوه نامه تشويق مقالات چاپ شده اعضا هيات علمي و دانشجويان62.48 کیلوبایت
PDF icon فرم تعهدنامه پژوهشگر124.32 کیلوبایت