رفتن به محتوای اصلی
x

 برنامه کلاسی سمینار نیمسال اول 1-1400  

                       برنامه کلاسی سمینار نیمسال اول 1-1400  

آدرس لینک

تاریخ

  ساعت

موضوع سمینار

نام استاد

https://meet.iut.ac.ir/b/ptg-1ab-fqy-syy

14/09/1400

ساعت 17-15

تقلبات علمی

آقای دکتر نسیمی فر

https://meet.iut.ac.ir/b/vw3-sc4-tzf-10g

21/09/1400

ساعت 18-16

چگونه یک سمینار خوب ارائه دهیم

آقای دکتر خان محمدی

https://meet.iut.ac.ir/b/4k6-hzg-x1h-hxt

24/09/1400

ساعت14-12

کتابخانه

خانم طباخان

https://meet.iut.ac.ir/b/3d9-a2x-uqh-ovj

28/09/1400

ساعت 18-16

نحوه پژوهش

آقای دکتر نورمحمدی

https://meet.iut.ac.ir/b/meu-oqd-dqc-hdp

05/10/1400

ساعت 18-16

روش تحقیق

آقای دکتر مدح خوان

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی