رفتن به محتوای اصلی
x

مهندسی و مدیریت منابع آب

گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

افزایش فزاینده نیاز های آبی در بخش های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت و از طرف دیگر نوسانات و تغییرات اقلیمی که منتج به کاهش منابع آب تجدیدپذیر شده باعث محدودیت های جدی در اعمال شیوه های متعارف و سنتی مدیریت منابع آب شده است. لذا با تصویب و ایجاد گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب در دانشکده مهندسی عمران در مقاطع تحصیلات تکمیلی، اهداف برنامه ريزی، بهره برداری بهینه و مدیریت منابع آب مشتمل بر آبهای سطحی و زيرزمينی و انواع سازه های آبی از جمله سدها، شبکه های آبیاری، ایستگاههای پمپاژ، چاههای آب، شبکه های آبرسانی شهری و .... دنبال می شود. مديريت توامان عرضه و تقاضای آب، استفاده از آبهای نامتعارف از جمله آبهای شور و پسابهای تصفیه شده و رويکرد سازگاری با کم آبی از جمله محورهای جدیدی است که در طی سالهای اخیر مورد توجه دستگاههای اجرایی مرتبط با مديريت آب و نیز مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور قرار گرفته است. در این راستا دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان از سال 1372 در گرایش مهندسی منابع آب در مقطع کارشناسی ارشد و  از سال 1389 در مقطع دکتری مدیریت منابع آب اقدام به پذیرش دانشجو نموده است و تا کنون دانش آموختگان فرهیخته ای در عرصه های اجرایی، آموزشی و پژوهشی در اين گرایش از اين دانشکده فارغ التحصیل شده اند. چاپ و انتشار مقالات تحقیقاتی، کتابهای مرجع و کاربردی، طرح های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی در زمینه مهندسی و مدیریت منابع آب از جمله دیگر دستاوردهای این گرایش در دانشکده مهندسی عمران است. با مراجعه به بخش مهندسی و مدیریت منابع آب سایت این دانشکده با اعضای هیات علمی، زمينه های تحقیقاتی، دروس و سرفصلها، دانشجویان و امکانات آموزشی و پژوهشی آشنایی بیشتری خواهید یافت.

 

حمیدرضا صفوی

گروه مهندسی و مدیریت منابع آب
هیات علمی, استاد
  • 33913826--031
شماره اتاق : 307
محمدحسین گل محمدی

گروه مهندسی و مدیریت منابع آب
هیات علمی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, دانشیار
  • 031-33913853
شماره اتاق : 313

تحت نظارت وف ایرانی