رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه های دفاع

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرزانه… ( 20 اسفند ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی… ( 9 اسفند ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی… ( 9 بهمن ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا… ( 9 بهمن ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع آزمون پژوهشی 2 آقای امین برجی ( 9 بهمن ) - (جلسه دفاع, دکترا)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی… ( 8 بهمن ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مائده… ( 8 بهمن ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)

سمینارها

دانشکده مهندسی عمران

تحت نظارت وف ایرانی