رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه ها

اطلاعیه ترمیم نیمسال 4021 ( 29 شهریور ) - (آموزش)
:اطلاعيه مهم آموزشي (دومين دوره توانمندسازي زبان… ( 21 شهریور ) - (پژوهش, تحصیلات تکمیلی)
دروس قابل اخذ كارشناسي ارشد سازه ورودي 1402 ( 19 شهریور ) - (تحصیلات تکمیلی, کارشناسی ارشد)
دروس قابل اخذ كارشناسي ارشد کلیه گرایش ها ورودي… ( 19 شهریور ) - (تحصیلات تکمیلی, کارشناسی ارشد)

اطلاعیه های دفاع

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم پرستو… ( 12 مهر ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حوریه… ( 29 شهریور ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای کیوان… ( 29 شهریور ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه… ( 29 شهریور ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سیدعلی… ( 28 شهریور ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن… ( 28 شهریور ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد… ( 27 شهریور ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد… ( 27 شهریور ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی… ( 22 شهریور ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا… ( 21 شهریور ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نگین… ( 21 شهریور ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)

سمینارها

دانشکده مهندسی عمران

تحت نظارت وف ایرانی