رفتن به محتوای اصلی
x

تحصیلات تکمیلی

اهم فعاليت‌هاي تحصيلات تكميلي دانشكده عبارتند از:

• برگزاري جلسات شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي دانشكده و طرح و تصويب پيشنهاد پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكتري.
• پيگيري و ارجاع مصوبات كميته برنامه‌ريزي و شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه.
• بازنگري آيين نامه‌ها و بررسي مشكلات مربوطه به منظور ارايه نظريات دانشكده به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه.
• بررسي درخواست‌هاي مربوط به تغيير يا اصلاح عنوان پايان نامه‌ها يا رساله‌هاي دكتري و طرح و تصويب در شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي دانشكده.
• ورود اطلاعات پروپوزال‌ها، نمرات، صورت جلسه دانش آموختگي و ... در سیستم گلستان.
• هماهنگي براي ثبت نام دانشجويان جديد و انتخاب واحد و ترميم واحد دانشجويان تحصيلات تكميلي.
• هماهنگي براي ارايه دروس تحصيلات تكميلي و همكاري با اداره آموزش دانشكده براي برنامه ريزي.
• هماهنگي و پيگيري‌هاي لازم براي برگزاري آزمون‌هاي جامع آموزشي و پژوهشي دوره دكتري.
• هماهنگي براي برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري.
• برگزاري مصاحبه‌هاي مربوط به مرحله دوم آزمون دكتري تخصصي و جمع‌بندي نهايي امتياز افراد واجد شرايط ورود به دوره.
• بررسي و پيگيري گشايش دروس جديد در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و بررسي و پيگيري رشته‌هاي جديد در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري.
• بررسي مدارك و تعيين امتياز اساتيد متقاضي ظرفيت تشويقي.
• بررسي مدارك و تعيين امتياز اساتيد راهنماي نمونه و دانشجويان نمونه تحصيلات تكميلي دانشكده.

بشیر موحدیان عطار

گروه سازه
هیات علمی, سرپرست تحصیلات تکمیلی, دانشیار
  • ۰۳۱-۳۳۹۱۳۸۱۴
شماره اتاق : 342
ساناز قناعت


کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی, کارشناس پژوهشی
  • 33913854--031
  • higher.education@of.iut.ac.ir
شماره اتاق : 304

فرم های تحصیلی ارشد

پیوست اندازه
فرم درخواست پرداخت هزینه شرکت در همایش های داخلی (66.73 کیلوبایت) 66.73 کیلوبایت
فرم مربوط به پذیرش شرایط تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی (402.69 کیلوبایت) 402.69 کیلوبایت
قالب پیشنهادیه (پروپزال)کارشناسی ارشدPdf (156.23 کیلوبایت) 156.23 کیلوبایت
قالب پیشنهادیه کارشناسی ارشدDoc (52.5 کیلوبایت) 52.5 کیلوبایت
فرم تحویل پایان نامه به استاد مدعو جلسه دفاع (202.12 کیلوبایت) 202.12 کیلوبایت
تعهدنامه ی دانشجو (308.68 کیلوبایت) 308.68 کیلوبایت
شيوه نامه تدوين پايان نامه‌ها و رساله‌هاي تحصيلات تکميلي (470.66 کیلوبایت) 470.66 کیلوبایت
فرم درخواست آزمون (رساله،پایان نامه، ارزیابی پژوهشی) (333.76 کیلوبایت) 333.76 کیلوبایت
نمونه اطلاعیه جلسه دفاع (کارشناسی ارشد) (530.89 کیلوبایت) 530.89 کیلوبایت
فرم فارغ التحصیلی (160.27 کیلوبایت) 160.27 کیلوبایت

آیین نامه ها و مقررات کارشناسی ارشد

پیوست اندازه
شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه آموزشي دوره تحصيلي كارشناسي ارشد (484.92 کیلوبایت) 484.92 کیلوبایت
شیوه نامه اجرایی انجام مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (76.63 کیلوبایت) 76.63 کیلوبایت
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری (1.19 مگابایت) 1.19 مگابایت
مدت زمان دفاع (71.9 کیلوبایت) 71.9 کیلوبایت
مراحل دفاع (120.48 کیلوبایت) 120.48 کیلوبایت

وب کنفرانس دانشکده مهندسی عمران

پیوست اندازه
فرم درخواست برگزاری وب کنفرانس دانشکده مهندسی عمران (50.64 کیلوبایت) 50.64 کیلوبایت

سرفصل دروس مصوب

پیوست اندازه
سرفصل دروس مصوب (5.48 مگابایت) 5.48 مگابایت

فرم های قابلیت فناورانه پایان نامه یا رساله جهت فراغت از تحصیل

پیوست اندازه
فرم شماره 1 (43.03 کیلوبایت) 43.03 کیلوبایت
فرم شماره 2 (48.2 کیلوبایت) 48.2 کیلوبایت
فرم شماره 3 (45.51 کیلوبایت) 45.51 کیلوبایت
فرم شماره 4 (12.53 کیلوبایت) 12.53 کیلوبایت

نگارش پایان نامه

پیوست اندازه
قالب تدوین پایان نامه کارشناسی ارشدDoc(جدید) (42.89 کیلوبایت) 42.89 کیلوبایت
شیوه نامه نگارش پایان نامه (جدید) (1.09 مگابایت) 1.09 مگابایت
Harvard Edited.ens (1.09 مگابایت) 1.09 مگابایت
Vancouver Edited.ens (1.09 مگابایت) 1.09 مگابایت

فرم های تحصیلی دکتری

پیوست اندازه
فرم درخواست پرداخت هزینه شرکت در همایش های داخلی (66.73 کیلوبایت) 66.73 کیلوبایت
کاربرگ درخواست مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان دکتری (98.07 کیلوبایت) 98.07 کیلوبایت
پرسشنامه انتخاب استاد راهنما در مصاحبه دکتری (84.59 کیلوبایت) 84.59 کیلوبایت
فرم آزمون جامع آموزشی دکتری (73.12 کیلوبایت) 73.12 کیلوبایت
فرم درخواست آزمون (رساله،پایان نامه، ارزیابی پژوهشی) (333.76 کیلوبایت) 333.76 کیلوبایت
نمونه اطلاعیه جلسه دفاع(دکتری) (535.86 کیلوبایت) 535.86 کیلوبایت
فرم فارغ التحصیلی (79.5 کیلوبایت) 79.5 کیلوبایت

آیین نامه ها و مقررات دکتری

مراحل دفاع از پایان­ نامه دکتری

پیوست اندازه
فرم درخواست برگزاری وب کنفرانس دانشکده مهندسی عمران (45 کیلوبایت) 45 کیلوبایت

سرفصل دروس مصوب

پیوست اندازه
سرفصل دروس مصوب (5.48 مگابایت) 5.48 مگابایت

فرم های قابلیت فناورانه پایان نامه یا رساله جهت فراغت از تحصیل

پیوست اندازه
فرم شماره 1 (43.03 کیلوبایت) 43.03 کیلوبایت
فرم شماره 2 (48.2 کیلوبایت) 48.2 کیلوبایت
فرم شماره 3 (45.51 کیلوبایت) 45.51 کیلوبایت
فرم شماره 4 (12.53 کیلوبایت) 12.53 کیلوبایت

نگارش پایان نامه

پیوست اندازه
قالب تدوین پایان نامه کارشناسی ارشدDoc(جدید) (42.89 کیلوبایت) 42.89 کیلوبایت
شیوه نامه نگارش پایان نامه (جدید) (1.09 مگابایت) 1.09 مگابایت
Harvard Edited.ens (1.09 مگابایت) 1.09 مگابایت
Vancouver Edited.ens (1.09 مگابایت) 1.09 مگابایت

تحت نظارت وف ایرانی