رفتن به محتوای اصلی
x

آخرین مهلت دفاع جهت فراغت از تحصیل در نیمسال اول تحصیلی 99-98

مطبق سالهای گذشته آخرین مهلت دفاع جهت فراغت از تحصیل در نیمسال اول تحصیلی 99-98 آخرین روز امتحانات 98/10/29 می باشد بدیهی است دفاع پس از این تاریخ برای آن دسته از دانشجویان که در محدوده سنوات مجاز می باشند نیازمند ثبت نام در نیمسال دوم 99-98 خواهد بود.

تحت نظارت وف ایرانی