رفتن به محتوای اصلی
x

اختلال در شبکه دانشکده مهندسی عمران در روز دوشنبه 98/5/7

 قابل توجه کاربران شبکه دانشگاه به دلیل اصلاحات زیرساخت شبکه فیبر نوری،
روز دوشنبه مورخ 98/5/7، شبکه های دانشکده/پژوهشکده/ساختمان و سازمان های ذیل دچاراختلال خواهند شد:
منابع طبیعی، عمران، مواد، نساجی، برق و کامپیوتر، مجتمع کلاسها، ابوریحان.

تحت نظارت وف ایرانی