رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه جدید ثبت نام مقدماتی ۳۹۸۲

.با توجه به تعویق یک هفته ای کلیه فعالیتهای دانشگاه در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اطلاعیه جدید ثبت نام مقدماتی ۳۹۸۲ به این شرح اعلام می‌شود

تحت نظارت وف ایرانی