رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه در خصوص ترمیم ترم 1-400

 به نام خدا

اطلاعيه ترميم نيمسال اول 1401-1400

براي دانشجويان تحصيلات تكميلي (چهارشنبه 1400/6/24)

1-  با توجه به تغييرات برنامه دروس در ترميم و اعمال آنها در سيستم گلستان و همچنين نمرات ترم قبل (2-99)، لازم است دانشجويان از وضعيت دروس ثبت نامي خود مطلع گردند. براي اين منظور از گزينه گزارش ثبت نام دانشجويان با توجه به تغييرات دروس (گزارش 74) استفاده شود. چنانچه ثبت نام دانشجو مخدوش باشد، باید نسبت به اصلاح  برنامه خود اقدام نمايند.

2- در طول ترميم دانشجويان مي توانند حداكثر 2 تغییر فقط با موافقت دانشکده انجام دهند.

3- دانشجويان مي توانند روز  (چهارشنبه 1400/6/24)  در سايت هاي دانشكده ها در ساعات اداري  و سايت مركز اطلاع رساني تا ساعت 20 نسبت به انجام ترميم اقدام نمايند.

4- استثنائات ثبت نام در سیستم گلستان در زمان ترمیم توسط دانشجو درخواست و با تأیید دانشكده ها اعمال خواهد شد. (مراجعه به راهنمای صفحه اول گلستان)

5- لازم است دانشجويان پس از اعمال تغييرات و انجام ترميم، از نهائي شدن ثبت نام خود اطمينان حاصل نمايند. بديهي است پس از اتمام ترميم، ثبت نام يا تغيير گروه درسي امكان پذير نمي باشد.

6- زمان ترميم تمديد نخواهد شد.

                                                                      مدیریت تحصيلات  تكميلي دانشگاه

تحت نظارت وف ایرانی