رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه در خصوص جلسه دفاع ازپیشنهادیه پروپوزال (پژوهشی 1) آقای محمد المحمد البکار

دانشجو:  آقای محمد المحمد البکار

گرايش:  سازه

 موضوع : بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی میراگر صفحه اتصال شیارداربرای استفاده در قاب های مهاربندی شده ی ضربدری

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر عموشاهی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر موحدیان ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر عطائی ، " استاد مشاور "
  4. آقای دکتر بهنام فر ، " استاد راهنما "

زمان: روزسه شنبه مورخ  1400/09/09، ساعت 17  الی 19

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک :  https://meet.iut.ac.ir/b/rxm-jdn-3tz-zol

     

تحت نظارت وف ایرانی