رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه در خصوص جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا منظری توکلی

دانشجو:   خانم زهرا منظری توکلی

گرايش:  سازه

 

 موضوع : استفاده از روش بدون شبکه محلی توابع پایه متعادل­شده به همراه تکنیک تجزیه دامنه در حل برخی مسائل ترک در جامدات

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر مسیبی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر موحدیان ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر برومند ، " استاد مشاور "
  4. آقای دکتر نورمحمدی ، " استاد راهنما"

 

زمان: روزشنبه مورخ  1400/08/15، ساعت 16  الی 18

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک :  https://meet.iut.ac.ir/b/3d9-a2x-uqh-ovj

تحت نظارت وف ایرانی