رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه در خصوص جلسه دفاع از پیشنهادیه پروپوزال (پژوهشی 2) آقای رضا سلطان آبادی

دانشجو:  آقای رضا سلطان آبادی

گرايش:  سازه

 

 موضوع : بررسی رفتار تیرهای عمیق بتنی حاوی سنگ دانه بازیافتی بتنی و روسازی آسفالتی

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر محمدحجازی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکترعرب زاده  (از دانشگاه تربیت مدرس)، "ممتحن‌مدعو"
  3. آقای دکتر مدح خوان ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  4. آقای دکتر مام عزیزی (از دانشگاه کردستان)، " استاد مشاور "
  5. آقای دکتر بهفرنیا ، " استاد راهنما "

 

زمان: روزچهارشنبه مورخ  1400/09/10، ساعت 16  الی 18

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک :  https://meet.iut.ac.ir/b/kvg-p1r-pcs-nzo

تحت نظارت وف ایرانی