رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه در خصوص دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد جواد گلاب دار

دانشجو:  آقای محمد جواد گلاب دار

گرايش:  ژئوتکنیک

 موضوع: بررسی رفتار شمع پيچي مخروطي پس از تزريق صمغ توسط دستگاه  FCV

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر اسلامی  (از دانشگاه امیرکبیر)، "ممتحن‌مدعو"
  2. خانم دکتر شرع اصفهانی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر هاشم الحسینی ، " استاد رهنما "
  4. آقای دکتر خانمحمدی ، " استاد راهنما "

 

 

زمان: روز چهارشنبه مورخ  1400/11/13، ساعت 10  الی 12

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/txa-z6x-5vg-zvi

     

 

تحت نظارت وف ایرانی