رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه مهم:کلاس آمادگی سمینار برای دانشجویان ورودی 98 دانشکده مهندسی عمران

 

 

کلاس آمادگی سمینار برای دانشجویان ورودی 98 دانشکده مهندسی عمران به شرح جدول ذیل :

 

 

ردیف

موضوع کلاس

روز و تاریخ

ساعت

نام مدرس

 

لینک کلاس

1

چگونه یک سمینار موفق ارائه دهیم

چهارشنبه 99/9/12

14-15:30

آقای دکتر صفوی

https://meet.iut.ac.ir/b/ham-maf-a2i-6he

2

روش تحقیق

چهارشنبه 99/9/19

14-15:30

آقای دکتر مدح خوان

https://meet.iut.ac.ir/b/mor-xoa-u2m-mxh

3

تقلبات علمی

چهارشنبه 99/10/3

15-16:30

آقای دکتر نسیمی فر

https://meet.iut.ac.ir/b/sey-yoq-z0y-5mq

4

مقاله نویسی

چهارشنبه 99/10/10

14-15:30

آقای دکتر امین زاده

https://meet.iut.ac.ir/b/mil-1ft-otm-tlt

 

 

تحت نظارت وف ایرانی