رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه مهم در خصوص امتحانات زبان دانشجویان مقطع دکتری

ه اطلاع مي رساند با توجه به اينكه كسب نمره زبان انگليسي مورد قبول دانشگاه شرط لازم براي انجام آزمون جامع آموزشي در مقطع دكترا بوده و با توجه به اينكه شرايط ناشي از اپيدمي بيماري كوويد 19 باعث ايجاد وقفه و عدم برگزاري آزمونهاي مورد نظر دانشگاه شده كه مشكلات جدي براي برخي از دانشجويان دكترا به وجود آورده است، در شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 11 / 4 / 1399 مقرر گرديد

 تا باقي بودن مشكلات فوق الذكر نمرات آزمونهاي بسندگي زبان دانشگاههاي تهران (UTEPT)،، اصفهان  (UIEPTو شيراز بتواند با نمره آزمون معادلسازي شود . كسب   حداقل 60% امتياز كل يكي از اين آزمونها  معادل با كسب نمره حد نصاب 50 در آزمونMSRT خواهد بود

تحت نظارت وف ایرانی