رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام مقدماتي براي دانشجويان تحصيلات تكميلي

 ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات و تبريك عيد سعيد فطر، همانطور كه استحضار داريد، با توجه به مصوبه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 23/ 8/ 97،  در خصوص ثبت نام مقدماتي دانشجويان تحصيلات تكميلي،  يادآوري مي شود، در ثبت نام اصلي و ترميم، امكان حذف درس از ليست ثبت نام مقدماتي براي دانشجويان مذكور وجود نداشته و از روز دوم ثبت نام به بعد، حداكثر مي توانند يك درس ديگر اخذ نمايند و امكان هرگونه حذف و اضافه ديگري فقط با موافقت و توسط سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مربوطه و در زمان مقتضي امكان پذير خواهد بود.

         بنابر اين توجه شود كه ثبت نام مقدماتي براي دانشجويان تحصيلات تكميلي به نوعي ثبت نام اصلي بوده و دانشجويي كه در ثبت  نام مقدماتي شركت نكند در ثبت نام

اصلي با مشكل جدي مواجه خواهند شد.

        با توجه به اينكه ثبت نام مقدماتي دانشجويان تحصيلات تكميلي از اين نيمسال با تأييد دانشجو و تأييد استادراهنما  (با استفاده از پردازش 11340 ) و   يا  سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده /  مدير گروه انجام مي شود  

لذا با توجه به فعال شدن درخواست پردازش تعيين استاد راهنما توسط دانشجو در سيستم گلستان رعايت کلیه موارد  ضروري مي باشد.

 

 

تحت نظارت وف ایرانی