رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب آقای دکتر گل محمدی به عنوان مدرس نمونه آموزش غیرحضوری 1400-1399

آقای دکتر محمدحسین گل محمدی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، به پاس ایفای نقش موثر و فعالیت های ارزنده دانشگاهی، به عنوان یکی از مدرسین نمونه دانشگاه در امر آموزش غیرحضوری در سال 1400-1399 انتخاب گردیدند."

تحت نظارت وف ایرانی