رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب سرکار خانم دکتر نسرین جعفری به عنوان استاد راهنماي تحصيلي نمونه 98

 

 سرکار خانم دکتر نسرین جعفری  عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، به پاس ایفای نقش موثر و فعالیت های ارزنده دانشگاهی، به عنوان ی استاد راهنماي تحصيلي نمونه 98 انتخاب گردیدند."

تحت نظارت وف ایرانی