رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب آقای دکتر حمیدرضا صفوی به عضویت کمیته تخصصی مدیریت آب و پساب کارگروه راهبری مدیریت سبز وزارت علوم

 آقای دکتر حمیدرضا صفوی عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان طی حکمی از سوی معاونت اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم به عضویت کمیته تخصصی مدیریت آب و پساب کارگروه راهبری مدیریت سبز این وزارتخانه منصوب گردیدند.

تحت نظارت وف ایرانی