رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب جناب آقاي دكتر سعید صرامي به سمت معاون آموزشي دانشكده مهندسي عمران

طی حکمی از جانب آقای دکتر ابطحی ریاست محترم دانشگاه صنعتی اصفهان ،در تاریخ 98/05/2 آقای دکتر سعید صرامی به سمت معاون آموزشي دانشكده مهندسي عمران منصوب گردیدند.

و همچنین از زحمات آقای دکتر بشیر موحدیان معاون آموزشی سابق دانشکده قدردانی به عمل آمد.

تحت نظارت وف ایرانی