رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب جناب آقای دکتر محمد نوید مقیم به سمت رئیس دانشکده مهندسی عمران

طی حکمی از جانب آقای دکتر میبدی ریاست محترم دانشگاه صنعتی اصفهان ،در تاریخ 1401/04/02  آقای دکتر محمدنوید مقیم بعنوان ریاست جدید دانشکده مهندسی عمران معرفی گردیدند

و همچنین از زحمات آقای دکتر کیاچهر بهفرنیا، ریاست سابق دانشکده قدردانی به عمل آمد.

تحت نظارت وف ایرانی