رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب جناب آقای دکتر کیاچهر بهفرنیا به سمت رئیس دانشکده مهندسی عمران

طی حکمی از جانب آقای دکتر ابطحی ریاست محترم دانشگاه صنعتی اصفهان ،در تاریخ 98/04/24  آقای دکتر کیاچهر بهفرنیا بعنوان ریاست جدید دانشکده مهندسی عمران معرفی گردیدند

و همچنین از زحمات آقای دکتر محمدرضا افتخار، ریاست سابق دانشکده قدردانی به عمل آمد.

تحت نظارت وف ایرانی