رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید دانشجویان دروس هیدرولیک از شبکه و تاسیسات هیدرولیکی کانال­های خمینی­ شهر، درچه، مبارکه و بند نکوآباد

بازدید دانشجویان دروس هیدرولیک

محل بازدید : شبکه و تاسیسات هیدرولیکی کانال­ های خمینی­ شهر، درچه، مبارکه و بند نکوآباد 

در جریان بازدید از شبکه کانال ­های خمینی­شهر، درچه و مبارکه و سازه­ های هیدرولیکی مختلف در مسیر کانال ­های مورد اشاره، دانشجویان ضمن آشنایی با مسائل فنی و اجرایی کانال­ های باز با برخی سازه­های هیدرولیکی کنترل دبی و تنظیم سطح آب نظیر دریچه­های مدول نیرپیک، دریچه­های قطاعی و کشویی، دریچه­های AMIL و انواع سرریزها نظیر اوجی، منقاری و ... آشنا شدند. توضیحاتی نیز در ارتباط با مسیریابی در کانال­ های باز، شیب­شکن­ها و حوضچه­ های آرامش داده شد. در ادامه ضمن بازدید از بند نکوآباد نحوه انحراف جریان به کانال­های چپ و راست این بند و تأسیسات آبگیری کانال­ ها و نیز سازه ­های تنظیم دبی رودخانه زاینده ­رود توسط آقای دکتر کبیری تشریح شد.

تحت نظارت وف ایرانی