رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید علمی دانشجویان درس سیستم­های انتقال آب از دو سد قره آغاج و حنا واقع در شهرستان سمیرم

بازدید از دو سد قره آغاج و حنا، روز پنجشنبه، یازدهم مهرماه 1398 انجام شد.

سد قره آغاج در فاصله 180 کیلومتری جنوب اصفهان و 13 کیلومتری شمال شهرستان سمیرم قرار گرفته است، حوضه آبریز این سد خلیج فارس-کارون می باشد و بر مسیر رودخانه قره آغاج احداث شده است. ساخت این سد در سال 1379 آغاز و در سال 1388 مورد بهره­برداری قرار گرفته است. نوع سد خاکی با هسته رسی بوده و طول تاج آن 645 متر و عرض تاج آن 11 متر است. ارتفاع سد از پی 50 متر و ارتفاع از بستر 40 متر است. حجم کل بتن­ریزی در این سد 7750 متر مکعب و حجم بدنه سد 2 میلیون متر مکعب است. حجم مخزن در تراز نرمال 21 میلیون متر مکعب است. سرریز این سد از نوع آزاد و به طول تاج 15 متر است. سیستم انحراف آب به کار رفته در این سد کالورت بتنی به طول 327 متر و قطر 6/3 متر می باشد.

سد حنا در فاصله 190 کیلومتری جنوب شرق اصفهان و 30 کیلومتری شهرستان سمیرم قرار گرفته است و در سال 1373 بر روی رودخانه حنا احداث شده است. مساحت دریاچه آن در شرایط پرآبی 890 هکتار است. مخزن سد حنا در رقوم نرمال 50 میلیون مترمکعب گنجایش دارد. طول تاج آن 254 متر، عرض تاج 10 متر و ارتفاع سد 35 متر است. هدف از احداث این سد تأمین آب کشاورزی زمین­های زراعی پایین­دست بوده است. ضمناً بازدیدی هم از شیرخانه این سد و شبکه پایین­دست آن انجام شد.

تحت نظارت وف ایرانی