رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری عمران گرایش آب و مدیریت منابع آب

نام و نام خانوادگي

شماره داوطلبی سنجش

روز مصاحبه

ساعت

اميد ذبيحي

بدون آزمون

دوشنبه 9 خرداد

11:00

كردي تمنداني عيسي

166482

دوشنبه 9 خرداد

11:15

مرداني زهرا

120017

دوشنبه 9 خرداد

11:30

اردلان احسان

172517

دوشنبه 9 خرداد

11:45

صوري دميرچي سفلي مسعود

204951

دوشنبه 9 خرداد

12:00

صبحي عليرضا

161908

دوشنبه 9 خرداد

12:15

مومنه صادق

195122

دوشنبه 9 خرداد

12:30

عليزاده فرد امير

123682

دوشنبه 9 خرداد

12:45

محقق دولت ابادي اميد

123672

دوشنبه 9 خرداد

13:00

كاظمي طاهره

169362

دوشنبه 9 خرداد

13:15

فایل
پیوست اندازه
برنامه زمانبندی مصاحبه دکتري گرايش مهندسي و مديریت منابع آب (12.73 کیلوبایت) 12.73 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی