رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری 99

برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری 99 به تفکیک گرایش اعلام می گردد.

ضمناً کلیه داوطلبان بعد از اتمام مصاحبه فرم انتخاب استاد راهنما را از اینجا دانلود و پس از تکمیل صرفاٌ  به آدرس  ایمیل مربوط به گرایش خود که در زیر آمده ارسال نمایند:

 

ژئوتکنیک: mkhanmohammadi@iut.ac.ir

سازه الف:  sarrami@iut.ac.ir

سازه ب: farhad@iut.ac.ir

سازه هیدرولیکی: mchamani@iut.ac.ir

منابع آب: hasafavi@iut.ac.ir

فایل
پیوست اندازه
گرایش ژئوتکنیک.pdf 18.94 کیلوبایت
گرایش سازه گروه الف.pdf 19.22 کیلوبایت
گرایش سازه گروه ب.pdf 23.26 کیلوبایت
گرایش سازه هیدرولیکی.pdf 17.58 کیلوبایت
گرایش منابع آب.pdf 19.9 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی