رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری 99

برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری 99 به تفکیک گرایش اعلام می گردد.

ضمناً کلیه داوطلبان بعد از اتمام مصاحبه فرم انتخاب استاد راهنما را از اینجا دانلود و پس از تکمیل صرفاٌ  به آدرس  ایمیل مربوط به گرایش خود که در زیر آمده ارسال نمایند:

 

ژئوتکنیک: mkhanmohammadi@iut.ac.ir

سازه الف:  sarrami@iut.ac.ir

سازه ب: farhad@iut.ac.ir

سازه هیدرولیکی: mchamani@iut.ac.ir

منابع آب: hasafavi@iut.ac.ir

فایل
پیوست اندازه
گرایش ژئوتکنیک.pdf (18.94 کیلوبایت) 18.94 کیلوبایت
گرایش سازه گروه الف.pdf (19.22 کیلوبایت) 19.22 کیلوبایت
گرایش سازه گروه ب.pdf (23.26 کیلوبایت) 23.26 کیلوبایت
گرایش سازه هیدرولیکی.pdf (17.58 کیلوبایت) 17.58 کیلوبایت
گرایش منابع آب.pdf (19.9 کیلوبایت) 19.9 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی