رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری1400

 

خواهشمند است کلیه داوطلبان محترم حتماً اطلاعیه شماره1که در سایت دانشکده بارگذاری شده است را مطالعه نموده وتا روز چهارشنبه 26خرداد ماه   فرم انتخاب استاد راهنما را دانلود و پس از تکمیل فرم، به آدرس ایمیل hhasheminejad@iut.ac.ir  ارسال نمائید.

* جدول لیست اسامی اساتید دارای ظرفیت نیز تا پایان روز دوشنبه 24 خرداد ماه

از طریق اطلاعیه ای که در سایت دانشکده بارگذاری میشود قابل مشاهده است.

"داوطلبان محترم در هنگام ورود به لینک نام و نام خانوادگی خود را بصورت کامل وارد نموده و منتظر دریافت اجازه کمیته مصاحبه کننده برای ورود به جلسه  باشند "

       لينک ورود به جلسه و برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری 1400به تفکیک گرایش:

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی