رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه نهایی ارائه سمینارها ی دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال 4001

سمینار گرایش سازه :  چهارشنبه  1400/10/15لينک تشکيل وبينار: https://meet.iut.ac.ir/b/3d7-1eb-njd-81f

سمینار گرایش سازه :  سه شنبه  1400/10/14لينک تشکيل وبينار:https://meet.iut.ac.ir/b/npe-gbk-0vc-yb5

سمینار گرایش سازه :  سه شنبه  1400/10/14لينک تشکيل وبينار: https://meet.iut.ac.ir/b/gqd-t5q-thz-jvd

سمینار گرایش راه و ترابری :  سه شنبه  1400/10/14لينک تشکيل وبينار: https://meet.iut.ac.ir/b/2aq-gps-gxr-aa6

سمینار گرایش مدیریت منابع آب :  سه شنبه   1400/10/14لينک تشکيل وبينار:https://meet.iut.ac.ir/b/cfe-pr0-gxo-p3n

سمینار گرایش آب و سازه های هیدرولیکی  : سه شنبه   1400/10/14لينک تشکيل وبينار: https://meet.iut.ac.ir/b/has-pjy-1lk-lhe

سمینار گرایش محیط زیست :  سه شنبه  1400/10/14لينک تشکيل وبينار: https://meet.iut.ac.ir/b/khm-fpv-pik-lm4

سمینار گرایش ژئوتکنیک  :  سه شنبه  1400/10/14 لينک تشکيل وبينار: https://meet.iut.ac.ir/b/jje-lfq-q5k-fpw

فایل
پیوست اندازه
جدول ارائه سمینارها 14001 (182.69 کیلوبایت) 182.69 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی