رفتن به محتوای اصلی
x

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند :

 

سمینار کتابخانه (خانم طباخان) روز چهارشنبه مورخ 1400/9/24 ساعت 14-12 برگزار نمی گردد.

کلاس فوق  روز سه شنبه مورخ 1400/9/30 ساعت 14-12 برگزار میگردد.

تحت نظارت وف ایرانی