رفتن به محتوای اصلی
x

تعیین وضعیت آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری

به استحضار مي‌رساند طبق مصوبه كميته منتخب مورخ 30 / 2 / 98 مقرر شد دانشجويان دكترا كه در يك نيم‌سال اقدام به اخذ درس آزمون جامع مي‌كنند تا پايان همان نيم‌سال در آزمون جامع شركت كرده، در غير اين صورت به علت غيبت در آزمون جامع، نمره مردودي براي ايشان در سيستم گلستان ثبت خواهد شد. لذا در صورتي كه در آن نيم‌سال آزمون جامع برگزار نشود يا دانشجوي دكترا براي اخذ درس آزمون جامع از آمادگي كافي برخوردار نباشد، در صورت دارا بودن فرصت زماني تحصيل، لازم است با تاييد استاد راهنما و دانشكده در آن نيم‌سال در سيستم گلستان درس ديگري مانند آمادگي براي آزمون جامع را اخذ نمايد.
تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران  1398/3/13

تحت نظارت وف ایرانی