رفتن به محتوای اصلی
x

ثبت شماره تلفن همراه و ایمیل ثانویه

 

ثبت شماره تلفن همراه و ایمیل ثانویه

دانشگاهیان گرامی می توانند جهت ثبت و بروزرسانی شماره تلفن همراه و ایمیل ثانویه (غیردانشگاهی) به سامانه مدیریت شناسه (id.iut.ac.ir)مراجعه نمایند.

تحت نظارت وف ایرانی