رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه ارزیابی پژوهشی 1 خانم بهناز عارفیان

 

دانشجو: بهناز عارفیان

گرايش:  سازه

 موضوع : ارزیابی رفتار اتصال تیر-ستون مسلح با میله هایGFRP  تحت بارگذاری رفت و برگشتی

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر اسلامی  (از دانشگاه یزد)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر سلجوقیان ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر مستوفی نژاد، " استاد راهنما "
  4. آقای دکتر افتخار ، " استاد مشاور"

 

زمان: روز چهارشنبه مورخ  1401/03/25 ، ساعت 13:30  الی 15:30

مكان:سالن سمینار3

  بصورت مجازی از طریق لینک:  https://meet.iut.ac.ir/b/t46-yc6-uzu-cvh 

تحت نظارت وف ایرانی