رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه ارزیابی پژوهشی 1 خانم مرضیه خواجه علی

 

دانشجو:  خانم مرضیه خواجه علی

گرايش:  مهندسي و مديريت منابع آب

 موضوع : توسعه شاخص ترکیبی ریسک سیلاب تحت اثر سناریو اقلیمی برمبنای پیش بینی با یادگیری ماشین

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر طالب بیدختی  (از دانشگاه شیراز )، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر گل محمدی، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر صفوی، " استاد راهنما "
  4. آقای دکتر نیکو، " استاد راهنما "

 

زمان: روز دوشنبه مورخ  1401/03/30، ساعت 9  الی 11

مكان:سالن سمینار3

تحت نظارت وف ایرانی