رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه ارزیابی پژوهشی 2 آقای محسن نورمحمدی

دانشجو:  آقای محسن نورمحمدی

گرايش:  ژئوتکنیک

 موضوع : دست یابی به فناوری کنترل اثر یخبندان در خاک های مستعد با استفاده از لایه های خاکی اصلاح شده با آئروژل

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر پاک  (از دانشگاه صنعتی شریف)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر مستوفی نژاد، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر حجازی (از دانشکده نساجی)، " استاد مشاور "
  4. آقای دکتر ابطحی ، " استاد راهنما "
  5. آقای دکتر هاشم الحسینی ، " استاد راهنما "

زمان: روزشنبه مورخ  1401/01/20، ساعت 14  الی 16

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک :  https://meet.iut.ac.ir/b/a6c-c1r-v9l-a0m

تحت نظارت وف ایرانی