رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه ارزیابی پژوهشی2 آقای محمدباقر طادی

 

دانشجو: محمد باقر طادی

گرايش:  سازه

 

 موضوع : مطالعه آزمايشگاهي و عددي رفتار چرخه‌‌اي اتصالات خمشي تير به ستون

                                   پيش‌‌ساخته بتني با اتصال دهنده‌هاي فولادي

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر فرحبد  (از مرکز تحقیقات مسکن)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر رضائی  (از دانشگاه همدان)، "ممتحن‌مدعو"
  3. آقای دکتر افتخار، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  4. آقای دکتر مدح خوان، " استاد راهنما "
  5. آقای دکتر عطایی (ازدانشگاه اصفهان )، " استاد مشاور"

 

 

زمان: روز دوشنبه مورخ  1401/04/13، ساعت 10  الی 12

مكان:سالن سمینار3

تحت نظارت وف ایرانی