رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه امتحان جامع پژوهشی 2 خانم نسار نصيری

دانشجو: خانم نسار نصيری

گرايش: منابع آب

موضوع: ارزيابی خشکسالی هيدرولوژيکی تحت تأثير عوامل انسانی و تغيير اقليم مطالعه موردی: حوضه زاينده ­رود

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر ثقفيان (از دانشگاه علوم و تحقيقات تهران)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر ناصری (از دانشگاه تهران)، "ممتحن‌مدعو"
  3. خانم دکتر احمدی، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  4. آقای دکتر اصغری ، "استاد راهنما"
  5. آقای دکتر بسالت ­پور (از موسسه تحقيقاتی Inter 3GmbH )، "استاد مشاور"

 

زمان: روز ­سه­ شنبه مورخ  99/4/24 ، ساعت 14  الی 16

تحت نظارت وف ایرانی