رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع  آزمون جامع پژوهشی1 آقای محمدعلی رستم پور

 

دانشجو: محمدعلی رستم پور

گرايش:  سازه

موضوع: پایش سلامت ساز‌ه‌های بتن‌آرمه با استفاده از روش انتشار آکوستیک با رویکرد یادگیری ماشین

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتراحمدی  (از دانشگاه امیرکبیر)، "ممتحن‌مدعو"(ویدئو کنفرانس)**
  2. آقای دکتر سلجوقیان، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده " (حضوری)
  3. آقای دکتر مستوفی نژاد، " استاد راهنما " (حضوری)
  4. آقای دکتر نیکخواه، " استاد مشاور" (ویدئو کنفرانس)

 

زمان: روز یکشنبه مورخ  1401/05/23، ساعت 11 الی 13

مكان: سالن سمینار3

** آدرس ورود به سامانه ویدئو کنفرانس با هماهنگی دانشجو و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی