رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع آزمون جامع پژوهشی 2 آقای علیرضا معتمدی

 

دانشجو: علیرضا معتمدی

گرايش:  سازه

 موضوع : :حل برخي مسائل ورق‌هاي مركب و پوسته‌ها با استفاده از توابع پايه هموار و روش­هاي بدون شبكه 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکترسعادت پور ، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر ازهری ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده"
  3. آقای دکتر برومند، " استاد راهنما "
  4. آقای دکتر نورمحمدی، " استاد راهنما "

 

زمان: روز دوشنبه مورخ  1401/05/31، ساعت 10 الی 12

مكان: سالن سمینار3

** آدرس ورود به سامانه ویدئو کنفرانس با هماهنگی دانشجو و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده اطلاع رسانی خواهد شد.

تحت نظارت وف ایرانی