رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع آزمون جامع پژوهشی2 خانم زهرا شفیعی

 

دانشجو: زهرا شفیعی

گرايش:  سازه

 موضوع : استفاده از ترکیب روش پری‌دینامیک و روش نوار محدود برای حل مسائل ورق دارای ناپیوستگی

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکترعموشاهی(از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"(ویدئو کنفرانس)**
  2. آقای دکترموحدیان ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده " (حضوری)
  3. آقای دکتر برومند، " استاد مشاور"(حضوری)
  4. آقای دکتر ازهری ، " استاد راهنما " (حضوری)
  5. آقای دکتر صرامی، " استاد راهنما " (حضوری)

 

زمان: روز سه شنبه  مورخ  1401/06/8، ساعت 9 الی 11

مكان: سالن سمینار3

** آدرس ورود به سامانه ویدئو کنفرانس با هماهنگی دانشجو و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده اطلاع رسانی خواهد شد.

تحت نظارت وف ایرانی