رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع ازپیشنهادیه رساله دکتری (پژوهشی 2) خانم زهره سادات احمدی

دانشجو:  خانم زهره سادات احمدی

گرايش:  مهندسی و مدیریت منابع آب

 

 موضوع: ارزیابی سیاست های مدیریت منابع آب با استفاده از بازی علامت دهی، مطالعه موردی:حوضه آبریز زاینده رود

 

 كميتــة دفاع:

  1. خانم دکتر زهرائی (از دانشگاه تهران)، "ممتحن‌مدعو"
  2. خانم  دکتر احمدی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای  دکتر کراچیان (از دانشگاه تهران)،  " استاد مشاور "
  4. آقای دکتر گل محمدی  ، " استاد مشاور "
  5. آقای دکتر صفوی ، " استاد راهنما "

 

زمان: روز چهارشنبه مورخ  1400/12/11، ساعت 13  الی 15

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/dhf-ugv-giv-osu

تحت نظارت وف ایرانی