رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از ارزیابی پژوهشی2 آقای مصطفی صابر

 

دانشجو:  مصطفی صابر

گرايش:  سازه

 موضوع : انتشار موج اسکالر در محیط‌های ناهمگن و کاربرد آن در حل مسائل معکوس

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر سیلانی  (دانشکده مکانیک)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر ازهری، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر برومند، " استاد راهنما "
  4. آقای دکتر موحدیان ، " استاد راهنما"

زمان: روز سه شنبه مورخ  1401/05/18، ساعت 10  الی 12

مكان:سالن سمینار3

 

تحت نظارت وف ایرانی