رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از رساله دكتري خانم الهام بهمن

دانشجو: خانم الهام بهمن

گرايش: سازه­ های هيدروليکی

موضوع: ويژگيهاي هيدروليكي جريان در سرريزهاي هيدروفويل در شرايط جريان آزاد و مستغرق

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر فغفورمغربی (از دانشگاه فردوسی مشهد)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر اشرفی ­زاده (از دانشکده مهندسی مکانيک)، "ممتحن‌مدعو"
  3. آقای دکتر چمنی، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  4. آقای دکتر کبيری ،  "استاد راهنما"
  5. آقای دکتر مقيم ،  "استاد راهنما"

 

زمان: روز ­سه شنبه مورخ 99/3/20 ، ساعت 10 صبح  الی 12

مكان: سالن سمینار 3 دانشکده مهندسی عمران 

 

تحت نظارت وف ایرانی