رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حمیدرضا انالویی

جلسه دفاع از رساله دكتري

 

 

دانشجو: آقای حميدرضا انالوئی

گرايش: سازه

موضوع: تحليل استاتيکي، پايداري و ارتعاش آزاد نانو ورق­هاي پيزوالکتريک در محدوده خطي و غيرخطي

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر بهشتی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر برومند، " عضو كميته دفاع "
  3. آقای دکتر موحدیان، " عضو كميته دفاع "
  4. آقای دکتر امین زاده، " نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده"
  5.  آقای دکتر ازهری ،  "استاد راهنما"
  6.  آقای دکتر صالحی پور (از دانشگاه ایلام)،  "استاد مشاور"

 

 

زمان: روزسه شنبه مورخ  99/12/19، ساعت 14:30 ظهرالی 17:30

مكان:  سالن کنفرانس دانشكدة مهندسي عمران _ بصورت مجازی

 

 

تحت نظارت وف ایرانی