رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حمیدرضا مقدسی

جلسه دفاع از رساله دكتري

 

 

دانشجو: آقای حميدرضا مقدسی

گرايش: سازه

موضوع: دینامیک غیرخطی پوسته‌های استوانه‌ای حاوی سیال تحت بارانفجاری

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر تيکنی ( از دانشکده مهندسی مکانيک )، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر عموشاهی ( از دانشگاه اصفهان )، "ممتحن‌مدعو"
  3. آقای دکتر برومند، " عضو كميته دفاع "
  4. آقای دکتر نورمحمدی،" نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "   
  5. آقای دکتر سعادتپور ،  "استاد راهنما"
  6. آقای دکتر ازهری ،  "استاد راهنما"
  7. آقای دکتر صرامی ، " استاد مشاور"

 

 

 

زمان: روز یکشنبه مورخ  99/12/17، ساعت: 14:30 ظهر الی 17:30

مكان:  سالن کنفرانس دانشكدة مهندسي عمران _ بصورت مجازی

 

 

تحت نظارت وف ایرانی